1. force majeure

  force majeure, term som inom juridiken används för att ange sådana omständigheter som kan befria en part från att behöva fullgöra ett ingånget avtal.
 2. force de frappe

  force de frappe, benämning på Frankrikes kärnvapenförsvar.
 3. ekonomisk force majeure

  ekonomisk force majeure, oförutsedd ekonomisk händelse, se ekonomisk omöjlighet.
 4. forceps

  forceps, kirurgiskt instrument med vars hjälp man kan avlägsna vävnad, främmande kroppar m.m.
 5. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 6. force majeure

  force majeure [ung. får´s maʃö´r] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.

 8. forcera

  forcera [fårse´-] verb ~de ~t ORDLED: forc-er-ar SUBST.: forcerande, forcering
  Svensk ordbok
 9. forcerbar

  forcerbar [fårse`r-] adj. ~t ORDLED: forc-er-bar
  Svensk ordbok
 10. forcerad

  forcerad [fårse´-] adj. forcerat ORDLED: forc-er-ad
  Svensk ordbok