1. forsla

  forsla [fårs`-] verb ~de ~t ORDLED: forsl-ar SUBST.: forslande, forsling
  Svensk ordbok
 2. konvektion

  konvektion, rörelser i gaser och vätskor som orsakas av att densiteten, dvs. tyngden, varierar mellan gasens eller vätskans olika delar.
 3. vektor

  vektor, inom biologi en organism som överför ett smittämne till en annan varelse.
 4. salpeter

  salpeter, trivialnamn för salpetersyrans salter, dvs. nitrater.
 5. drög

  drög, enkel, låg arbetssläde, vars släta flak vilar direkt på medarna.
 6. vektor

  vektor, inom matematik och fysik riktad storhet.

 7. kärnbränslecykeln

  kärnbränslecykeln, kärnbränslets hela livsförlopp från brytning av uranmalm via användningen i en reaktor till slutlig deponering eller bearbetning för återanvändning.
 8. konvektor

  konvektor, värmare för rumsuppvärmning utformad så att värmeöverföringen till rumsluften sker genom egenkonvektion, dvs. luftcirkulationen åstadkoms av att den varma luften är lättare än rumsluften i övrigt.
 9. öga

  öga är ett sinnesorgan som människor och andra djur ser med.

 10. vikingaskepp

  vikingaskepp var stora fartyg som användes i Norden på vikingatiden, 800–1050 efter Kristus.