1. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 2. Fortnite

  Fortnite, datorspel med överlevnadstema, utvecklat och utgivet av det amerikanska företaget Epic Games och lanserat i fullständig version för PC 2017.

 3. fortsättningskriget

  fortsättningskriget, gängse benämning på kriget mellan Finland och Sovjetunionen juni 1941–september 1944.
 4. fort

  fort är en mindre stadigvarande befästning.

 5. fortbildning

  fortbildning, ibland kallad fortsatt utbildning, samlingsterm för olika slag av studier och kurser för yrkesutövare och befattningshavare i syfte att ge kunskaper och färdigheter utöver vad en tidigare, grundläggande utbildning givit.
 6. Fort Knox

  Fort Knox, amerikansk militärbas i delstaten Kentucky, 50 km sydsydväst om Louisville, nära gränsen mot Indiana.

 7. Fort Christina

  Fort Christina, befästning och huvudort i den svenska kolonin Nya Sverige, nu staden Wilmington i staten Delaware, USA.
 8. fortplantningsstrategi

  fortplantningsstrategi, de beteenden och processer varigenom olika organismer producerar mesta möjliga avkomma av bästa möjliga kvalitet.
 9. Forthbroarna

  Forthbroarna, järnvägs- och landsvägsbroar över Firth of Forth, en mynningsvik i sydöstra Skottland.
 10. Fortuna

  Fortuna (latin, ’skickelse’, ’öde’), Fors Fortuna, i romersk mytologi benämning på lyckans eller slumpens gudinna.