1. fortskrida

  fort`skrida verb fortskred fortskridit fortskriden fortskridna, pres. fortskrider ORDLED: fort--skrid-er SUBST.: fortskridande
  Svensk ordbok
 2. elektromagnetism

  elektromagnetism, läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism, en gren av fysiken som grundlades av Ørsted, Ampère, Faraday och Maxwell.
 3. sufism

  sufism, samlingsbegrepp för islamisk mystik.
 4. Miguel de Cervantes

  Cervantes Saavedra, Miguel de, född troligen 29 september 1547, död 23 april 1616, spansk författare.

 5. stående våg

  stående våg, stationär svängning, vågrörelse med oföränderliga lägen hos noder och svängningsbukar till skillnad från en fortskridande våg.
 6. Jean Piaget

  Piaget, Jean, född 9 augusti 1896, död 16 september 1980, schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog.
 7. tro

  tro är 1) förmodan att viss information om sakförhållanden är sann; 2) tillit riktad till viss person; 3) religiöst bestämd livshållning och livstolkning.

 8. kognitiv utveckling

  kognitiv utveckling, utveckling av de intellektuella funktionerna i vid mening: tänkande, förståelse, beslutsfattande, memorerande, problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande etc.
 9. ateroskleros

  ateroskleros, den dominerande formen av arterioskleros (artärförkalkning, pulsåderförkalkning) som orsakar merparten av hjärt–kärlsjukdomarna, framför allt i den industrialiserade världen.
 10. kedjereaktion

  kedjereaktion, i fysik och kemi en reaktion eller process som genererar produkter, vilka i sin tur ger upphov till nya reaktioner av samma slag.