1. fostran

  fostran, den process genom vilken en människa, oftast en uppväxande, formas av den omgivande kulturen och dess olika institutioner, t.ex. familj, skola och arbetsplats; med en sociologisk term ofta kallad socialisation.
 2. fostran

  fos`tran subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: fostr-an
  Svensk ordbok
 3. dygdetik

  dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum.
 4. Förbundet för kristen fostran

  Förbundet för kristen fostran, kristen lärarsammanslutning, bildad 1883.
 5. Karl XII

  Karl XII, född 17 juni 1682, död 30 november 1718, svensk kung från 1697, son till Karl XI och Ulrika Eleonora.

 6. socialpsykologi

  socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.

 7. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 8. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 9. deliberativt samtal

  deliberativt samtal, form av undervisning som betraktas som ett viktigt inslag i skolans demokratiska fostran.
 10. Émile

  Émile, eller Om uppfostran, Émile ou De l’éducation, pedagogisk traktat i fem böcker, delvis i romanform, av den schweizisk-franske författaren Jean-Jacques Rousseau, utgiven 1762.