1. fraktionerad destillation

  fraktionerad destillation är ett sätt att få ut rena ämnen från en blandning.

 2. fraktion

  fraktion, ämne som separerats ur en blandning genom fraktionering.

 3. fraktionering

  fraktionering, fysikalisk metod att separera en blandning i beståndsdelar (fraktioner) eller att framställa rena substanser.
 4. fraktion

  fraktion, kornstorleksintervall vid gruppering av minerogena jordarters partikelstorlekar.
 5. Rote-Armee-Fraktion

  Rote-Armee-Fraktion, RAF, västtysk terroristgrupp, se Baader–Meinhof.
 6. fraktion

  fraktion, grupp med avvikande mening inom ett parti.
 7. fraktion

  fraktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: frakt-ion-en
  Svensk ordbok
 8. fällning

  fällning, fast substans som uppkommer när två lösningar blandas och dessa reagerar med varandra på sådant sätt att en löslig och en olöslig fraktion bildas.
 9. Röda armé-fraktionen

  Röda armé-fraktionen, västtysk terroristgrupp, se Baader–Meinhof.
 10. fraktionssamlare

  fraktionssamlare, apparatur för uppsamling av fraktioner vid separation av enskilda komponenter eller komponentgrupper från en lösning som innehåller många komponenter, t.ex. blodplasma.