1. fras

  fras, syntaktisk term, ordgrupp (som inte är en sats) med en bestämd inre byggnad och med bestämda syntaktiska användningsmöjligheter.
 2. fras

  fras, i vardagsspråket, stående uttryck som ofta är knutet till en viss situation och ofta är relativt innehållslöst ( hälsningsfras, standardfras, tomma fraser).
 3. fras

  fras, sammanhängande och avgränsad del av ett musikaliskt förlopp.

 4. fras

  fras, fonetisk term, ljudföljd som kännetecknas av en sammanhängande intonation och som avgränsas av pauser.
 5. frasstruktur

  frasstruktur, konstituentstruktur , syntaktisk struktur fattad som en hierarki av delar och delars delar (konstituenter) i en mening, en sats eller en fras.
 6. frasstrukturgrammatik

  frasstrukturgrammatik, en generativ grammatik som beskriver ett språks satser med hjälp av generella regler för de frasstrukturer som är möjliga i språket.
 7. fras

  2fras subst. ~et ORDLED: fras-et
  Svensk ordbok
 8. fras

  1fras subst. ~en ~er ORDLED: fras-en
  Svensk ordbok
 9. Fraser Island

  Fraser Island, ö i östra Queensland; för belägenhet se landskarta Australien.
 10. fraseologi

  fraseologi ( phraseologia – ordet bildat på 1500-talet –, av grekiska phrasis ’tal’, ’uttryck’ och efterleden - logia ’-samling’), förrådet av fraser, dvs. stående uttryck, i ett visst språk.