1. frejdig

  frej`dig adj. ~t ORDLED: frejd-ig
  Svensk ordbok
 2. Nils Dacke

  Dacke, Nils, död 1543, småländsk bonde, ledare för det stora upproret mot Gustav Vasa 1542–43.

 3. gymnasium

  gymnasium, skola med uppgift att förbereda för högre studier vid universitet, högskola och akademi.
 4. frejd

  frejd, anseende och rykte, en term som förekommit i svensk rätt från medeltiden fram till 1918.
 5. Anna Ehn

  Ehn, Anna, född 1970, författare och journalist.
 6. förlust av medborgerligt förtroende

  förlust av medborgerligt förtroende, påföljd vid vissa brott enligt 1864 års strafflag, som innebar att den som gjort sig skyldig till något av dessa brott gick förlustig samhällets aktning och därmed de rättigheter och förmåner som tillkom en oförvitlig medborgare, såsom allmän och kommunal rösträtt och valbarhet, innehav av statsämbete m.m.
 7. Gottfried Heinrich von Pappenheim

  Pappenheim, Gottfried Heinrich von, 1594–1632, riksgreve från 1628, tysk militär, fältmarskalk 1630.
 8. Ernst Rolf

  Rolf (ursprungligen Johansson), Ernst, 1891–1932, sångare och revyman.
 9. frejdad

  frej`dad adj. frejdat ORDLED: frejd-ad
  Svensk ordbok
 10. frejd

  frejd subst. ~en ORDLED: frejd-en
  Svensk ordbok