1. friherre

  friherre (efter tyska Freiherr), i Sverige adelstitel i rang efter greve.
 2. friherre

  fri`herre subst. ~n friherrar ORDLED: fri--herr-en
  Svensk ordbok
 3. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 4. Jacob Berzelius

  Berzelius, Jöns Jacob, född 20 augusti 1779, död 7 augusti 1848, kemist, en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.
 5. stånd

  stånd är de samhällsklasser som man tidigare räknade med i Sveriges och en del andra länders historia: adeln, prästerskapet, borgerskapet och bönderna.

 6. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 7. Erik XIV

  Erik XIV, född 13 december 1533, död 26 februari 1577, svensk kung 1560–68, son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen–Lauenburg.
 8. Uggla

  Uggla (Ugla), den svenska adelns medlemsrikaste släkt.

 9. genealogi

  genealogi, dels släktvetenskapen, dels dess praktiska resultat i form av släktregister.

 10. Adolf Erik Nordenskiöld

  Nordenskiöld, Adolf Erik, född 18 november 1832, död 12 augusti 1901, friherre, mineralog och polarforskare; jämför släktartikel Nordenskiöld.