1. fritagande av fånge

  fritagande av fånge, befriande av någon som med laga rätt är berövad friheten.
 2. disponibilitet

  disponibilitet (franska disponibilité). En statstjänsteman som är fritagen från tjänst men skyldig att åter inträda däri sägs vara försatt i disponibilitet.
 3. terrorattentatet i Moskva 2002

  terrorattentatet i Moskva 2002, gisslandrama 23 oktober på Dubrovkateatern i Moskva, då över 900 personer togs som gisslan och 170 dödades. 

 4. frita

  fri`ta äv. fri`taga verb fritog fritagit fritagen fritagna, pres. fritar äv. fritager ORDLED: fri--tag-it SUBST.: fritagande, fritagning
  Svensk ordbok