1. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.
 2. fruktos

  fruktos, fruktsocker, levulos, C 6H 12O 6, sockerart som i naturen finns i många fruktsafter och i honung; i förening med glukos förekommer den i rörsocker och raffinos.
 3. frukt

  frukt, utvecklat fruktämne innehållande ett eller flera frön.
 4. frukost

  frukost, morgonmål.
 5. fruktämne

  fruktämne, den nedre delen av blommans pistill, innehållande ett eller flera fröämnen.
 6. fruktbarhet

  fruktbarhet, förmåga till reproduktion, förnyelse, nyskapande hos människor och djur, hos odlingsbar jord, hos mänskliga idéer etc., i viss motsats till fruktsamhet eller fertilitet, som anger faktisk förmåga att alstra livsduglig avkomma.
 7. fruktblad

  fruktblad, karpeller , de mer eller mindre bladlika organ som finns hos de gömfröiga växterna och som är belägna i mitten av blomman; de innesluter blommans fröämnen, vilka bildas på fruktbladen.
 8. fruktkropp

  fruktkropp, den sporproducerande delen hos svampar, inklusive lavar, och den myxosporinnehållande delen hos myxobakterier.
 9. fruntimmer

  fruntimmer (medellågtyska vrouwentimmer, av vrouwe ’fru’ och timmer ’rum’), ursprungligen benämning på ”frustugan”, kvinnogemaket, särskilt det rum där en slottsfrus kvinnliga uppvaktning bodde.
 10. fruktsocker

  fruktsocker, vardaglig benämning på kolhydratet fruktos.