1. fulleren

  fulleren, trivialnamn för modifikationer av kol med polyederstruktur.
 2. fullmakt

  fullmakt, skriftlig handling eller meddelande varigenom en person, fullmäktigen, ges rätt att företräda annan, fullmaktsgivaren (även kallad huvudman), för att ingå avtal, ta emot betalning eller vidta andra dispositioner.
 3. full sysselsättning

  full sysselsättning, situation där arbetslösheten i huvudsak består av friktionsarbetslöshet och strukturarbetslöshet av ”normal” omfattning.
 4. fullblod

  fullblod är ett namn på hästraser som är varmblod och inte har blandats med andra raser.
 5. fullkornsmjöl

  fullkornsmjöl, sammalet mjöl som framställs genom att hela spannmålskornet (kärnan med grodd och klidel) tillvaratas vid malningen, dvs. utmalningsgraden är 100 %.
 6. fullmåne

  fullmåne, den månfas då solen belyser hela den mot jorden vända sidan av månen.
 7. full hand

  full hand, fullt hus , kåk, term i kortspelet poker.
 8. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 9. fullkornsbröd

  fullkornsbröd, bröd av vete eller råg där minst 2/3 av spannmålsbasen är fullkornsmjöl.
 10. fullriggare

  fullriggare, fullriggat fartyg eller skepp, segelfartyg med minst tre master med rår på varje mast.