1. fullborda

  full`borda verb ~de ~t ORDLED: full--bord-ar SUBST.: fullbordande; fullbordan
  Svensk ordbok
 2. fullbordanspunkt

  fullbordanspunkt, perfektionspunkt, konsummationspunkt, inom juridiken den tidpunkt då ett förfarande fortskridit så långt att alla rekvisit för fullbordat brott är uppfyllda.
 3. Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci (egentligen Lionardo da Vinci), född troligen 15 april 1452 i Anchiano vid Vinci i Toscana, död 2 maj 1519 i Amboise i Frankrike, italiensk konstnär, arkitekt, uppfinnare och naturforskare, genom sin mångsidighet en av konst- och vetenskapshistoriens största gestalter.

 4. Fernão de Magalhães

  Fernão de Magalhães, även kallad Fernando Magellan, var en portugisisk sjöfarare som i spansk tjänst ledde den första världsomseglingen, 1519–1522.

 5. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.

 7. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.

 8. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 9. demografiska transitionen

  demografiska transitionen, övergången från en situation med höga födelse- och dödstal till en med låga sådana tal.
 10. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.