1. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 2. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 3. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 4. utilitarism

  utilitarism är en teori som menar att vi ska handla så att nyttan blir så stor som möjligt.
 5. mytologi

  mytologi är en samling myter inom en religion, alltså religiösa berättelser.
 6. astronomi

  astronomi är den vetenskap som utforskar världsalltet, universum eller kosmos.

 7. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.
 8. utomjordiskt liv

  utomjordiskt liv är levande organismer som lever någon annanstans än på planeten jorden.

 9. dröm

  dröm, psykiska upplevelser under sömnen.
 10. fysik

  fysik är vetenskapen om universums beståndsdelar och hur de utvecklas och samverkar, från det allra minsta till det allra största.