1. galt

  galt, inom metallurgi ett större, gjutet stycke av råmetall (speciellt råjärn).
 2. GAL–TAN

  GAL–TAN, värderingsskala som beskriver ideologiska skillnader mellan politiska partier.

 3. galt

  galt, orne , handjur av svinsläktet.
 4. Galten

  Galten, Mälarens västligaste fjärd, 70 km 2, medeldjup endast 4 m.
 5. Galtfjärden

  Galtfjärden, fjärd i nordöstra Uppland; för belägenhet se landskapskarta Uppland.
 6. galt

  galt subst. ~en ~ar ORDLED: galt-en
  Svensk ordbok
 7. Francis Galton

  Galton, Sir Francis, 1822–1911, brittisk naturforskare, en av förgrundsfigurerna inom sin tids brittiska vetenskapssamhälle.
 8. John Galt

  Galt, John, 1779–1839, brittisk (skotsk) författare.

 9. Peder Galt

  Galt, Peder, 1584–1644, dansk ämbetsman och sjömilitär.
 10. vildsvin

  vildsvin är ett djur.