1. gasta

  gas`ta verb ~de ~t ORDLED: gast-ar SUBST.: gastande, gastning (till 2)
  Svensk ordbok
 2. magsäck

  magsäck, ventrikel, ventriculus, gaster, hos ryggradsdjur inklusive människan en utvidgad del av mag–tarmkanalen som följer efter matstrupen.
 3. gast

  gast är i folktron en vålnad eller ett spöke.
 4. gast

  gast, mindre vanligt ord för matros, numera mest om besättningsmedlem på mindre segelfartyg.
 5. folktro

  folktro är tro på övernaturliga väsen och saker.
 6. gastrula

  gastrula, den bildning som uppstår efter blastulastadiet under fosterutvecklingen.
 7. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen är fantasivarelser som finns dels i folktron, dels i påhittade berättelser som folksagor.

 8. spöke

  spöke, den mest allmänna men också vagaste svenska termen för ett dödsväsen.
 9. irrbloss

  irrbloss, ljusfenomen som irrar fram och tillbaka tätt över marken, ofta i sumpmarker men även i torr terräng.
 10. berguv

  berguv, Bubo bubo, art i fågelfamiljen ugglor.