1. oskadlig genomfart

  oskadlig genomfart, inom folkrätten erkänd rättighet för främst örlogsfartyg och handelsfartyg att färdas genom en annan stats territorialhav.
 2. genomfart

  ge`nomfart subst. ~en ~er ORDLED: gen-om--fart-en
  Svensk ordbok
 3. Bosporen

  Bosporen, turk. Karadeniz Boğazı, sund som skiljer Europa från Mindre Asien och som tillsammans med Marmarasjön och Dardanellerna utgör Svarta havets utlopp till Medelhavet.
 4. Lilla Bält

  Lilla Bält, danska Lille Bælt, sundet mellan Jylland och Fyn i Danmark; längd ca 125 km, yta 2 400 km 2, medeldjup 14 m och största djup 81 m. Lilla Bält är en del av Bälthavet.
 5. landterritorium

  landterritorium, del av det område där en självständig stat utövar suveräna rättigheter (i förhållande till andra stater).
 6. minering

  minering, ett antal minor utlagda i ett visst område för att förhindra genomfart eller för att skada den i området inträngande fienden.
 7. Montreuxkonventionen

  Montreuxkonventionen, överenskommelse om Bosporens och Dardanellernas internationella ställning, undertecknad 1936.
 8. transitpassage

  transitpassage, inom havsrätten erkänd benämning på genomfart för fartyg och flygplan i internationella sund (sund som används för internationell sjöfart).
 9. innocent passage

  innocent passage, rätt för främmande fartyg att passera genom en stats territorialhav.
 10. säckstation

  säckstation, järnvägsstation med ut- och infart i enbart ena änden.