1. Grönland

  Grönland, jordens största ö, belägen i norra Atlanten.

 2. glykemiskt index

  glykemiskt index, glukemiskt index, GI, sätt att jämföra kolhydratinnehållande livsmedel efter deras blodsockerhöjande effekt.
 3. generalläkaren

  generalläkaren, GL, sedan 1944 Försvarsmaktens högste företrädare för hälso- och sjukvård.
 4. Schmidt-linjer

  Schmidt-linjer, beräknade magnetiska dipolmoment μ för atomkärnornas spinn.
 5. beryllium

  beryllium, mycket hårt och lätt metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 2 (II A).
 6. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 7. Air Greenland

  Air Greenland, till 2002 Grønlandsfly A/S, GL, Nuuk, Grönlands nationella flygbolag, grundat 1960 som ett dotterbolag till SAS.
 8. linjär grupp

  linjär grupp, linjär algebraisk grupp, inom matematiken sluten delgrupp av gruppen av alla inverterbara n× n-matriser.
 9. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 10. Lie-algebra

  Lie-algebra, en icke-associativ algebra, intimt relaterad till begreppet Lie-grupp.