1. glimma

  glimm`a verb ~de ~t ORDLED: glimm-ar SUBST.: glimmande
  Svensk ordbok
 2. glimmar

  glimmar, arter i släktet Silene i familjen nejlikväxter.
 3. glimmer

  glimmer, se glimrar.
 4. granit

  granit, den absolut vanligaste magmatiska djupbergarten inom den kontinentala jordskorpan.
 5. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 6. gnejs

  gnejs, grovkorning, folierad metamorf bergart, oftast sammansatt av fältspat, kvarts, glimmer och eventuellt även amfibol, dvs. en granitisk till granitoid sammansättning.
 7. Viktor Rydberg

  Viktor Rydberg var en svensk författare som var väldigt uppskattad när han levde, på 1800-talet.

 8. peridotit

  peridotit, mörkt grön, grovkornig magmatisk bergart, bildad på stort djup i jordskorpan.
 9. scintillator

  scintillator, material som används i detektorer för olika slags strålning då det krävs hög effektivitet i ljusutbytet ( scintillation), god genomsläpplighet för den egna ljusvåglängden samt snabbt tidsförlopp för ljuspulsen.
 10. kalium

  kalium är en mjuk, silverfärgad metall.