1. glimt

  glimt subst. ~en ~ar ORDLED: glimt-en
  Svensk ordbok
 2. glimtändare

  glimtändare, tändanordning till lysrör.
 3. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 4. glimta

  glim`ta verb ~de ~t ORDLED: glimt-ar SUBST.: glimtande; glimt
  Svensk ordbok
 5. glimtvis

  1glim`tvis adv. ORDLED: glimt-vis
  Svensk ordbok
 6. glimtvis

  2glim`tvis adj. ~t ORDLED: glimt-vis
  Svensk ordbok
 7. glimtändare

  glim`tändare subst. ~n äv. glimtändarn, plur. ~, best. plur. glimtändarna ORDLED: glim--tänd-ar-en
  Svensk ordbok
 8. vendeltid

  vendeltid, i svensk förhistorisk forskning benämning på tiden omkring 550–800 e.Kr., uppkallad efter Vendels socken i Uppland, där de praktfullaste gravarna från perioden påträffats.

 9. smiley

  smiley, smilis, humörsymbol, emotikon, i datorsammanhang textbaserad eller grafisk figur för förmedling av sinnesstämning, reaktion eller attityd.

 10. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.