1. goddag yxskaft

  goddag yxskaft, talesätt som avser ett meningslöst svar på en fråga.
 2. goddagar

  go`ddagar subst., plur. ORDLED: god--dag-ar
  Svensk ordbok
 3. yxskaft

  yx`skaft subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: yx--skaft-et
  Svensk ordbok
 4. bonjour

  bonjour [båŋʃo´r ljust sj-ljud] subst. ~en ~er ORDLED: bon-jour-en
  Svensk ordbok
 5. hälsa

  2häl`sa verb ~de ~t ORDLED: häls-ar SUBST.: hälsande, hälsning
  Svensk ordbok