1. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 2. generativ grammatik

  generativ grammatik, en formell metod att definiera ett språk genom en grammatik som genererar alla grammatiska meningar i språket, och inga ogrammatiska, och som visar vilken struktur varje mening i språket har.
 3. kontrastiv grammatik

  kontrastiv grammatik, jämförande beskrivning av två språk som tar sikte främst på de grammatiska skillnaderna mellan språken.
 4. preskriptiv grammatik

  preskriptiv grammatik, detsamma som normativ grammatik; se grammatik (Tillämpad grammatik).
 5. normativ grammatik

  normativ grammatik, grammatik som ger reglerna för standardspråket, särskilt i de avseenden där detta i sin skrivna form avviker från talspråket med dess dialektala, vardagliga eller föga etablerade varianter.
 6. deskriptiv grammatik

  deskriptiv grammatik, grammatik som beskriver ett språk sådant det faktiskt talas och skrivs (vid en viss tidpunkt).
 7. finite state-grammatik

  finite state-grammatik , en typ av formell grammatik vars regler beskriver meningars struktur som ett successivt val av ett ord i taget från vänster till höger till dess satsen har nått sitt slut.
 8. grammatik

  grammati´k subst. ~en ~er ORDLED: gramm-at-ik-en
  Svensk ordbok
 9. formell grammatik

  formell grammatik, grammatik vars regler är inbördes relaterade till varandra på ett entydigt sätt.
 10. formell grammatik

  formell grammatik, grammatik som i första hand beskriver uttryckselementens struktur och inbördes kombinerbarhet och som endast i andra hand redovisar satsers betydelse.