1. granska

  gran`ska verb ~de ~t ORDLED: gransk-ar SUBST.: granskande, granskning
  Svensk ordbok
 2. finanspolitik

  finanspolitik, förändringar i statens inkomster och utgifter som via statsbudgeten vidtas i syfte att påverka samhällsekonomin, till exempel att sänka eller höja skatter och transfereringar (till exempel bidrag).

 3. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 4. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 5. censur

  censur innebär att myndigheter granskar böcker, filmer, radioprogram och TV-program med mera innan de kommer ut.
 6. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.

 7. yttrandefrihet

  yttrandefrihet är rätten att få framföra sina åsikter offentligt utan att någon lägger sig i.
 8. granskare

  gran`skare subst. ~n äv. granskarn, plur. ~, best. plur. granskarna ORDLED: gransk-ar-en
  Svensk ordbok
 9. dolkstötslegenden

  dolkstötslegenden, påståendet att de hemliga socialistiska rörelserna i Tyskland genom sitt opatriotiska agerande under första världskrigets slutskede hade fallit den tyska armén i ryggen och därigenom förorsakat de för Tyskland hårda fredsvillkoren.
 10. London

  London, huvudstad i Storbritannien; 8,9 miljoner invånare (2021) i storstadsområdet.