1. graviditet

  graviditet, dräktighet, gestatio, den process hos däggdjurshonor inklusive människan som börjar med befruktning och som avslutas med födelsen ( förlossning). Jämför fosterutveckling.
 2. graviditetstest

  graviditetstest, laboratorieundersökning av urin eller blod för att klarlägga om en kvinna är gravid.
 3. graviditetskomplikationer

  graviditetskomplikationer, samlingsbegrepp för komplikationer som kan uppträda under en graviditet.
 4. gravid

  gravi´d adj., neutr. undviks ORDLED: grav-id
  Svensk ordbok
 5. gravida

  gravida, medicinsk term som anger att en kvinna varit eller är gravid.
 6. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 7. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.

 8. vaccin

  vaccin, preparat som används för att framkalla immunitet mot en viss infektionssjukdom.

 9. Athena

  Athena, ofta kallad Pallas Athena, grekisk krigsgudinna och beskyddare av hantverk och konst, av romarna identifierad med Minerva.
 10. gravidogram

  gravidogram, ett sätt att i grafisk form ange resultaten av vissa mätningar som görs under en graviditet.