1. graviditet

  graviditet, dräktighet, gestatio, den process hos däggdjurshonor inklusive människan som börjar med befruktning och som avslutas med födelsen ( förlossning). Jämför fosterutveckling.
 2. gravid

  gravi´d adj., neutr. undviks ORDLED: grav-id
  Svensk ordbok
 3. graviditetstest

  graviditetstest, laboratorieundersökning av urin eller blod för att klarlägga om en kvinna är gravid.
 4. graviditetsförgiftning

  graviditetsförgiftning, preeklampsi, gestos, graviditetstoxikos, komplikation som kan inträffa under en graviditet.
 5. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 6. gravida

  gravida, medicinsk term som anger att en kvinna varit eller är gravid.
 7. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.

 8. gravidogram

  gravidogram, ett sätt att i grafisk form ange resultaten av vissa mätningar som görs under en graviditet.
 9. graviditetskomplikationer

  graviditetskomplikationer, samlingsbegrepp för komplikationer som kan uppträda under en graviditet.
 10. graviditetstoxikos

  graviditetstoxikos, äldre benämning på graviditetsförgiftning.