1. grovtarm

  grovtarm, annat ord för tjocktarm.
 2. grov fridskränkning

  grov fridskränkning, fridsbrott som föreligger när en förövare begår upprepade brottsliga gärningar av visst slag mot en närstående eller tidigare närstående. 

 3. grov kvinnofridskränkning

  grov kvinnofridskränkning, kvinnofridsbrott, fridsbrott som föreligger när en man begår upprepade brottsliga gärningar av visst slag mot en kvinna som han är eller har varit gift eller sambo med.

 4. grovsilt

  grovsilt, kornfraktion som enligt normer för Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) består av partiklar med diameter mellan 0,02 och 0,06 mm.
 5. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 6. grov

  grov adj., komp. grövre [grö´v-], superl. grövst ORDLED: gröv-re
  Svensk ordbok
 7. Grover Cleveland

  Cleveland, Grover, 1837–1908, amerikansk politiker, president 1885–89 och 1893–97.

 8. grovgrus

  grovgrus, kornfraktion som enligt Atterbergsskalan består av partiklar med diameter mellan 6 och 20 mm och enligt normer för Svensk Geoteknisk Förening (SGF) mellan 20 och 60 mm.
 9. grovkrossning

  grovkrossning, i anrikningsanläggningar det första krossteget ned till max. 80–150 mm styckestorlek.
 10. grovsand

  grovsand, kornfraktion som enligt Atterbergsskalan består av partiklar med en diameter mellan 0,6 och 2 mm.