1. grundad teori

  grundad teori, engelska grounded theory, vetenskaplig metod för att generera nya teorier inom samhälls-, beteende- och hälsovetenskaperna.
 2. grundareffekt

  grundareffekt, inom populationsbiologin effekt som uppkommer då ett nytt område koloniseras av en art genom ett fåtal individer.
 3. grundavdrag

  grundavdrag, vid inkomstbeskattningen personligt avdrag som undantar ett minimibelopp av förvärvsinkomsten från beskattning.

 4. grunda

  grun`da verb ~de ~t ORDLED: grund-ar SUBST.: grundande, grundning
  Svensk ordbok
 5. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 6. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 7. hinduism

  hinduism är en religion som har sitt ursprung i Indien.
 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 10. Italien

  Italien är ett land i södra Europa.