1. grundlag

  grundlag, den svenska termen för en lag som ensam eller tillsammans med andra lagar utgör ett lands författning (konstitution).
 2. grundlagsstiftning

  grundlagsstiftning, lagstiftning som sker i Sverige liksom i de flesta andra länder genom ett mera komplicerat och tidskrävande förfarande än lagstiftning i allmänhet.
 3. grundlag

  2grun`dlag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grund--lag-et
  Svensk ordbok
 4. grundlag

  1grun`dlag subst. ~en ~ar ORDLED: grund--lag-en
  Svensk ordbok
 5. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 6. grundlagstolkning

  grundlagstolkning, lagtolkning som ska ske enligt samma principer som domstolarna tillämpar vid lagtolkning i allmänhet.
 7. grundlagberedningen

  grundlagberedningen, den senare av våra två stora författningsutredningar.
 8. regeringsformen

  regeringsformen är en av Sveriges grundlagar, se grundlag.
 9. tryckfrihetsförordningen

  tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar, se grundlag.
 10. sharia

  sharia, sharī˙a, enligt islam den gudomliga lagen, det vill säga den vägledning som Gud ger människorna och som har uppenbarats för profeterna, av vilka den siste och slutgiltige är Muhammed.