1. gruva

  gruva är en plats där man bryter malm eller kol eller andra mineral.

 2. gruvlig

  gru`vlig adj. ~t ORDLED: gruv-lig
  Svensk ordbok
 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 4. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 5. guld

  guld är en gul, glänsande och mycket tung metall.
 6. Mexiko

  Mexico, Mexico, stat i södra Nordamerika.

 7. slaveri

  slaveri innebär att en person inte är fri utan tillhör en annan person.
 8. metaller

  metaller, i allmänt språkbruk och i materialtekniska sammanhang benämning på såväl rena grundämnen som legeringar (t.ex. stål, brons och mässing) med speciella egenskaper, t.ex. metallglans och stor ledningsförmåga för elektricitet och värme.
 9. Falu gruva

  Falu gruva är en gruva i Falun, där man brutit sulfidmalm i omkring tusen år fram till 1992.

 10. Gruvornas Arbetsgivareförbund

  Gruvornas Arbetsgivareförbund, GAF, sammanslutning av arbetsgivare inom gruvnäringen.