1. halveringstid

  halveringstid, beteckning t 1/2, hastighetsmått som används vid förlopp där hastigheten avtar i proportion till den kvarvarande mängden.
 2. halal

  halal, ḥalāl, det som är tillåtet enligt islamisk rätt.
 3. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 4. Halland

  Halland, landskap i södra Sverige.

 5. halvledare

  halvledare, material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers.
 6. halvmetaller

  halvmetaller, grundämnen som beträffande fysikaliska och kemiska egenskaper samt placeringen i det periodiska systemet är gränsfall mellan metaller och icke-metaller.
 7. haloeffekt

  haloeffekt, psykologisk term för ett vanligt bedömningsfel som uppkommer då man efter att ha bedömt en egenskap hos eller prestation av en person positivt (eller negativt), låter detta påverka hur man bedömer personen i andra avseenden.
 8. halakha

  halakha [-xa:], pluralis halakhot, även halaka, halakot, judisk benämning på rabbinernas detaljreglering av Toras (Moselagens) bud i fråga om livsföringen, gudstjänsten, bruken och sederna.
 9. halvvingar

  halvvingar, Hemiptera, ordning insekter som karakteriseras av att ha en längre eller kortare sugsnabel med stickande och sugande funktion.
 10. Halloween

  Halloween, namnet på allhelgonaafton, 31 oktober, i anglosaxiska länder.