1. handbok

  handbok, bok som ofta används; vanligtvis en kortfattad men någorlunda fullständig översikt eller vägledning inom ett ämnesområde.
 2. handbok

  han`dbok subst. ~en handböcker ORDLED: hand--bok-en
  Svensk ordbok
 3. Olaus Petri

  Olaus Petri (Olavus Petri), född troligen 6 januari 1493, död 19 april 1552, reformationens främste tillskyndare i Sverige, bror till Laurentius Petri.

 4. katekes

  katekes, en med sikte på kyrkans undervisning gjord sammanställning av kristendomens centrala trosinnehåll.

 5. agenda

  agenda, dagordning, minneslista, numera ofta i överförd bemärkelse: program för en verksamhet.
 6. ikonografi

  ikonografi, ikonologi, vetenskapen om bildmotivens innebörd och utveckling (religiöst, mytologiskt, symboliskt etc.).
 7. göticism

  göticism, kulturell rörelse med särskilt fäste i Norden.
 8. genealogi

  genealogi, dels släktvetenskapen, dels dess praktiska resultat i form av släktregister.

 9. Ovidius

  Ovidius ( Publius Ovidius Naso), född 20 mars 43 f.Kr., död 17 eller 18 e.Kr., romersk skald.
 10. biografi

  biografi, en persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan.