1. hantera

  hante´ra verb ~de ~t ORDLED: hant-er-ar SUBST.: hanterande, hantering
  Svensk ordbok
 2. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 3. covid-19

  covid-19, luftvägssjukdom orsakad av viruset SARS-Cov-2, där förkortningen står för svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2.

 4. urbanisering

  urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (jämför stad).

 5. torka

  torka, tillfällig, oregelmässig eller onormal vattenbrist i den yttre miljön.
 6. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 7. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 8. vetenskap

  vetenskap är att undersöka naturen och verkligheten inom ett visst område för att komma fram till påståenden, teorier, om hur de är beskaffade.

 9. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 10. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.