1. harang

  harang´ subst. ~en ~er ORDLED: har-ang-en
  Svensk ordbok
 2. Leiv Harang

  Harang, Leiv, 1902–70, norsk rymdfysiker, ledare för Nordlysobservatoriet i Tromsö 1928–46, forskningschef vid Forsvarets forskningsinstitutt i Norge 1946–52, professor vid universitetet i Oslo från 1952.
 3. harangera

  harangera (av medeltidslat. arenga, harenga ’församling’, ’tal’), hålla (hyllnings)tal till en person eller grupp.
 4. harangera

  harangera [haraŋge´-] verb ~de ~t ORDLED: har-ang-er-ar SUBST.: harangerande, harangering
  Svensk ordbok
 5. ramsa

  1ram`sa subst. ~n ramsor ORDLED: rams-an
  Svensk ordbok
 6. rang

  rang subst. ~en ORDLED: rang-en
  Svensk ordbok
 7. ring

  ring subst. ~en ~ar ORDLED: ring-en
  Svensk ordbok