1. harmoniera

  harmonie´ra verb ~de ~t ORDLED: harm-oni-er-ar SUBST.: harmonierande, harmoniering; harmoni
  Svensk ordbok
 2. kongruens

  kongruens, som grammatisk term överensstämmelse mellan ord ifråga om ett visst grammatiskt böjningsdrag.
 3. sanning

  sanning, centralt filosofiskt begrepp.

 4. ensemble

  ensemble, två eller flera damplagg burna tillsammans och tillverkade av samma tyg eller tyger som harmonierar i fråga om material och/eller färg.

 5. konkordans

  konkordans, inom genetiken: överensstämmelse mellan grupper av individer avseende frekvens av en viss egenskap.
 6. kongruens

  kongruens, i geometrin likhet mellan geometriska figurer så att motsvarande sidor och vinklar är lika stora.
 7. konsonant

  konsonant, språkljud som står i stavelsens periferi, antingen före eller efter stavelsekärnan (vokalen), ensam eller i kombination med annan konsonant och utan att vara stavelsebildande.
 8. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 9. perser

  perser, Persian, Longhair, persisk-brittisk långhårig kattras i raskategori I.
 10. form

  form, inom bildkonsten ofta tydlig, konkret gestalt, men formbegreppet gäller också t.ex. flytande och amorfa tillstånd – även t.ex. vågskum och dimma har form.