1. Hel

  Hel, det dystra dödsriket i fornnordisk religion, och även namnet på dess härskarinna med likblått ansikte.

 2. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.
 3. helgon

  helgon, i kristen tradition människor som är helgade (se helgelse) och som i särskilt hög grad lever i gudsgemenskap och visar det i personligt mod inför martyriet eller i ett kärleksfullt handlande mot andra.
 4. heliga Birgitta

  heliga Birgitta, religiös författare, helgon, se Birgitta.
 5. helium

  helium, gasformigt grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18 (tidigare benämnd VIII B); kemiskt tecken He.

 6. helig ko

  helig ko, något som inte får överges eller offras.
 7. heliocentrisk världsbild

  heliocentrisk världsbild innebär att jorden och övriga himlakroppar tänks röra sig kring solen, vilken uppfattas som universums orörliga medelpunkt.
 8. helvete

  helvete, benämning på den del av underjorden eller dödsriket som utgör de dödas straffort.
 9. helig

  helig, ett mångtydigt kärnord, använt som benämning på det som tillhör den gudomliga sfären, ofta i motsättning till profan.
 10. helig ande

  helig ande, Guds ande, se ande.