1. hemligstämpling

  hemligstämpling, anteckning på allmän handling som bl.a. säger att denna är hemlig och som hindrar utlämning av handlingen.

 2. hemligt språk

  hemligt språk, språk som används för att för utomstående dölja vad man talar om.

 3. hemliga tvångsmedel

  hemliga tvångsmedel, samlingsnamn på spaningsmetoder som sker utan den övervakades vetskap.

 4. hem- och konsumentkunskap

  hem- och konsumentkunskap, hemkunskap, obligatoriskt ämne i grundskolan.
 5. hem

  hem, järn-protoporfyrin, den funktionella delen (prostetiska gruppen) i hemoglobin och andra hemoproteiner, t.ex. myoglobin, peroxidaser och cytokrom b.
 6. hemligt sällskap

  hemligt sällskap, sammanslutning som kännetecknas av den hemlighetsfullhet som omger dess aktiviteter, ibland även dess medlemskap.
 7. hemlig

  hem`lig adj. ~t ORDLED: hem-lig
  Svensk ordbok
 8. Sigmund Freud

  Freud, Sigmund, född 6 maj 1856, död 23 september 1939, österrikisk läkare och författare, psykoanalysens grundare.
 9. hemlig rumsavlyssning

  hemlig rumsavlyssning, detsamma som buggning.
 10. kvalificerad hemligstämpling

  kvalificerad hemligstämpling, tydlig markering på en handling ”som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet” (enligt tryckfrihetsförordningen).