1. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget är ett krig som pågått i Syrien sedan 2011.

 2. Agamemnon

  Agamemnon, i grekisk myt kung av Mykene, son till Atreus, gift med Klytaimnestra och bror till Menelaos.
 3. buller

  buller är allt oönskat ljud.

 4. kärnvapen

  kärnvapen är bomber, projektiler och robotvapen som använder kärnladdningar.

 5. fabeldjursserie

  fabeldjursserie är en tecknad serie med talande djur.
 6. Pomperipossa

  Pomperipossa var en häxa vars näsa blev längre för varje gång hon förtrollade någon.
 7. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 8. Euripides

  Euripides var en grekisk författare som skrev teaterpjäser.

 9. ultimatum

  ultimatum är ett hotfullt krav som någon ställer på någon annan.
 10. Ifigenia

  Ifigenia (grekiska Ifigēneia), i grekisk myt dotter till kung Agamemnon och Klytaimnestra.