1. hierarki

  hierarki (grekiska hierarchia ’ den högsta andliga myndigheten’ av hieros ’helig’ och efterleden - archia, ’-styre’, ’-herravälde’), social rangordning av kyrkligt ursprung, dvs. kyrkans ordning.
 2. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet, det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används vid klassificering av organismer.
 3. hierarkisk provtagning

  hierarkisk provtagning (jämför hierarki), detsamma som flerstegsurval.
 4. hierarki

  hierarki [hi(e)rarki´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: hier-ark-in
  Svensk ordbok
 5. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 6. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 7. situationsetik

  situationsetik, uppfattningen att ett moraliskt omdöme aldrig kan sträcka sig utöver den konkreta enskilda situation i vilket det fälls.
 8. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 9. auktoritet

  auktoritet, social relation där en person (grupp, institution) har inflytande över en annan person (grupp, institution) och där inflytandet uppfattas som rättmätigt eller legitimt av den senare.
 10. hierarkisk

  hierarkisk [hi(e)rar´k-] adj. ~t ORDLED: hier-ark-isk
  Svensk ordbok