1. hiss

  hiss är en anordning för att lyfta personer eller andra föremål upp eller ner i exempelvis byggnader.
 2. bro

  bro är ett byggnadsverk som leder över ett hinder, till exempel över en väg eller ett vattendrag.
 3. fallhammare

  fallhammare, (fall)hejare, anordning där en hammare med stor tyngd mekaniskt hissas upp till en viss höjd och därefter får falla fritt.
 4. blida

  blida, medeltida belägringsvapen som bygger på vippslungans princip.
 5. grekisk litteratur och teater

  grekisk litteratur och teater definieras här som grekernas litteratur och teater under antiken; för senare perioder, se Grekland (Litteratur, drama och teater).
 6. teater

  teater är en form av konst där skådespelare uppträder inför publik och spelar personer som är med om olika händelser.
 7. gruva

  gruva är en plats där man bryter malm eller kol eller andra mineral.

 8. fysik

  fysik, ursprungligen benämningen på all naturvetenskap.
 9. paternosterhiss

  paternosterhiss, person- eller godshiss med en serie dörrlösa hisskorgar som sakta rör sig vertikalt upp eller ner utmed en ändlös kedja, varvid på- och avstigning respektive i- och urlastning sker under hissens gång.
 10. hala

  ha`la verb ~de ~t ORDLED: hal-ar SUBST.: halande, halning
  Svensk ordbok