1. HIV

  HIV, humant immunbristvirus, typ av lentivirus i familjen retrovirus.

 2. HIVA

  HIVA, förkortning för hjärtintensivvårdsavdelning; se hjärtinfarktavdelning.
 3. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 4. hiva

  hi`va äv. hy`va verb ~de ~t ORDLED: hiv-ar, hyv-ar SUBST.: hivande, hivning, hyvande, hyvning
  Svensk ordbok
 5. epidemi

  epidemi kallas det när många människor i ett område under kort tid blir sjuka i samma sjukdom.

 6. genredigering

  genredigering, genediteringgenomredigering, genomediteringgenteknik som möjliggör specifika, riktade förändringar i DNA-sekvensen hos levande organismer genom användning av enzymer, särskilt nukleaser.

 7. millenniemålen

  millenniemålen, FN:s millenniemål, engelska Millennium Development Goals (MDG), åtta övergripande utvecklingsmål antagna av FN:s 193 medlemsstater samt drygt 20 internationella mellanstatliga organisationer.

 8. Aung San Suu Kyi

  Aung San Suu Kyi, född 1945, myanmarisk politiker, dotter till Aung San.

 9. omskärelse

  omskärelse, cirkumcision, fullständigt eller partiellt avlägsnande av penis förhud, så att ollonet helt eller delvis blir blottat.

 10. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.