1. homosexuell samlevnad

  homosexuell samlevnad, sådan samlevnad mellan två personer av samma kön, som kan ha rättsverkningar enligt sambolagen.
 2. homosexuell

  homosexuell´ adj. ~t ORDLED: homo-sexu-ell
  Svensk ordbok
 3. homosexualitet

  homosexualitet, homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet.

 4. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 5. sexolekt

  sexolekt, språklig variant som hör ihop med människors biologiska kön (röstbehandling och kroppsspråk), sociokulturella genus (uttal, ordval, samtalsstödjande hummanden i samtal) eller sexuella läggning (så kallat fjollspråk hos en del homosexuella män).
 6. Adolf Hitler

  Adolf Hitler var det tyska nazistpartiets ledare och Tysklands diktator 1934–1945.
 7. queer

  queer, brett begrepp som kan ha flera betydelser, men som i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen.
 8. koncentrationsläger

  koncentrationsläger är stora fångläger där många människor hålls inspärrade, oftast på grund av sina politiska åsikter.
 9. queerteori

  queerteori, queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.

 10. sexualitet

  sexualitet, i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning, könscykel och könsroll).