1. hundralapp

  hun`dralapp subst. ~en ~ar ORDLED: hundra--lapp-en
  Svensk ordbok
 2. Helena Bross

  Bross, Helena, född Bengtsson 13 april 1950, författare.

 3. dependensgrammatik

  dependensgrammatik, grammatisk beskrivningsmodell som utgår från beroendeförhållandena mellan satsens element.
 4. femhundralapp

  fem`hundralapp subst. ~en ~ar ORDLED: fem-hundra--lapp-en
  Svensk ordbok
 5. lägga undan

  lägga un`dan verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er und-an SUBST.: undanläggande
  Svensk ordbok
 6. extra

  2ex`tra adv. ORDLED: ex-tra
  Svensk ordbok
 7. varmrätt

  var`mrätt subst. ~en ~er ORDLED: varm--rätt-en
  Svensk ordbok
 8. bedräglig

  bedrä´glig adj. ~t ORDLED: be-dräg-lig
  Svensk ordbok
 9. sketen

  ske`ten adj. sketet sketna ORDLED: sketn-are
  Svensk ordbok
 10. kopek

  kope´k subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kopek-en
  Svensk ordbok