1. hus

  hus är en byggnad med minst ett rum, som används som bostad, skola, affär eller på annat sätt.
 2. hushåll

  hushåll, en enhet av människor som delar bostad och ansvar för varandras försörjning.
 3. husrannsakan

  husrannsakan, husundersökning, inom straffprocessen använt tvångsmedel som innebär rätt att om så krävs med våld ta sig in i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att få tag i dels föremål som tagits i beslag eller som utgör spår eller bevis av betydelse i utredningen (reell husrannsakan), dels person som ska gripas, hämtas eller bli föremål för vissa andra tvångsåtgärder (personell husrannsakan).
 4. hus

  hus, husblosstör, beluga, Huso huso, art i familjen störfiskar.

 5. Jan Hus

  Hus, Jan, tysk namnform Johannes Huss, född ca 1371, död 6 juli 1415, tjeckisk teolog och reformator.
 6. husdjursavel

  husdjursavel, systematiska åtgärder att för varje generation förbättra en husdjursras eller husdjursstam så att den får alltmer önskvärda arvsanlag.
 7. husdjur

  husdjur, djur som lever under människans vård och kontroll och som tillgodoser ekonomiska, sociala, estetiska och andra behov.
 8. husförhör

  husförhör, förhör som prästen skulle hålla enligt Kyrkolagen 1686 och Konventikelplakatet 1726, men inte med i kyrkoordningen från 1999.

 9. huskatt

  huskatt är en katt utan stamtavla.
 10. husbondevälde

  husbondevälde, detsamma som husbonderätt.