1. husdjur

  husdjur, djur som lever under människans vård och kontroll och som tillgodoser ekonomiska, sociala, estetiska och andra behov.
 2. husdjursavel

  husdjursavel, systematiska åtgärder att för varje generation förbättra en husdjursras eller husdjursstam så att den får alltmer önskvärda arvsanlag.
 3. Husdjur

  Husdjur, medlemstidning för föreningen Svensk Mjölk, grundad 1948.
 4. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 5. husdjur

  hu`sdjur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hus--djur-et
  Svensk ordbok
 6. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 7. stenåldern

  stenåldern är det arkeologiska namnet på människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap.
 8. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 9. Alperna

  Alperna är en stor bergskedja i Europa och den har många höga toppar.
 10. alpacka

  alpacka, Lama glama, tamdjur av familjen kameldjur, framavlad ur vikunja och lama.