1. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 2. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 3. Medea

  Medea (grekiska Mēdeia), i grekisk myt trollkunnig dotter till kung Aietes av Kolchis och sondotter till guden Helios.
 4. idrott och hälsa

  idrott och hälsa, obligatoriskt ämne i grundskolan och gymnasieskolan.
 5. Elisabet I

  Elisabet I (engelska Elizabeth), född 7 september 1533, död 24 mars 1603, drottning av England 1558–1603, dotter till Henrik VIII och Anna Boleyn.
 6. medbestämmandelagen

  medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet, den centrala lagen inom svensk kollektiv arbetsrätt.
 7. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen, Civil Rights Movement, benämning på de grupper och organisationer i USA som arbetar för likaberättigande för svarta sedan början av 1900-talet efter att segregationslagar införts i hela södern, sanktionerade genom Högsta domstolens ”åtskild men lika”-beslut 1896.

 8. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina är ett land i sydöstra Europa, på Balkanhalvön.

 9. Medelhavet

  Medelhavet är havet mellan Europa och Afrika.
 10. mediering

  mediering, allmänt i betydelsen förmedling (tyska vermittlung); grundbegrepp i psykologen Lev Vygotskijs teori om barns utveckling.