1. i-land

  i-land, detsamma som industriland.
 2. Ila

  Ila, stad i sydvästra Nigeria; 40 300 invånare (2010).
 3. ILA

  ILA, International Law Association, sammanslutning av jurister (professorer, domare, ämbetsmän) med säte i London och lokalavdelningar i många länder (bland dem Sverige), grundad 1873.

 4. ilang-ilang

  ilang-ilang, ylang-ylang, kanangaträd, Cananga odorata, art i familjen kirimojaväxter.

 5. ila

  i`la verb ~de ~t ORDLED: il-ar SUBST.: ilande, ilning (till 2)
  Svensk ordbok
 6. Ilagan

  Ilagan, stad på Luzon i norra Filippinerna; för belägenhet se landskartan Filippinerna.
 7. Šilalė

  Šilalė, stad i västra Litauen; för belägenhet se landskarta Litauen.
 8. Ilanz

  Ilanz, stad i östra Schweiz; för belägenhet se landskarta Schweiz.
 9. Ilan de Basso

  de Basso, Ilan, född 1969, politiker (socialdemokrat), ledamot i Europaparlamentet sedan 2021. 

 10. ilandsätta

  ilan`dsätta verb ilandsatte ilandsatt, pres. ilandsätter ORDLED: i-land--sätt-er SUBST.: ilandsättande, ilandsättning
  Svensk ordbok