1. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol är alkohol med tillsats av ett illasmakande eller giftigt ämne.
 2. oljeväxter

  oljeväxter, växter som innehåller fetter i så stor mängd att de odlas.

 3. Ithomiinae

  Ithomiinae, underfamilj i dagfjärilsfamiljen praktfjärilar.
 4. rödvingebaggar

  rödvingebaggar, Lycidae , familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 3 500 arter, varav sex i Sverige.
 5. fiskleverolja

  fiskleverolja, tjockflytande, gulaktig olja som utvinns ur lever från vissa fiskarter, till exempel torsk.

 6. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.

 7. växter

  växter, egentliga växter, Plantae, rike av organismer som omfattar mossorna och kärlväxterna med lummerväxter, fräkenväxter, ormbunkar, cykadofyter (kottepalmer), ginkgoväxter, gnetofyter, barrväxter (Pinophytina, koniferofyter) samt de gömfröiga växterna. Gruppen har en osäker avgränsning mot grönalgerna, som ibland därför räknas till växterna.
 8. fjärilar

  fjärilar, Lepidoptera, ordning i klassen egentliga insekter.
 9. uppstötning

  upp`stötning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--stöt-ning-en
  Svensk ordbok
 10. gelatinkapsel

  gelati`nkapsel [ʃ-] subst. ~n gelatinkapslar ORDLED: gel-at-in--kapsl-ar
  Svensk ordbok