1. imperium

  imperium, i antikens Rom den högsta ämbetsmakten, inkluderande rätten att kommendera en armé (enbart civil maktbefogenhet kallades potestas).
 2. imperium

  imperium är ett stort välde där de styrande också härskar över folk i andra områden.

 3. azteker

  azteker, mesoamerikansk urbefolkning som bebodde delar av nuvarande Mexiko.

 4. imperium

  impe´rium subst. imperiet imperier ORDLED: im-peri-et
  Svensk ordbok
 5. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 6. avkolonisering

  avkolonisering, upplösning eller avveckling av ett kolonialt system eller imperium.

 7. kejsare

  kejsare, historisk titel, beteckning för den högsta monarkvärdigheten, vanligtvis överordnad en kung.
 8. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 9. Victoria

  Victoria, född 24 maj 1819, död 22 januari 1901, drottning av Storbritannien och Irland från 1837, kejsarinna av Indien från 1876.

 10. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.