1. implementera

  implemente´ra verb ~de ~t ORDLED: im-ple-ment-er-ar SUBST.: implementerande, implementering
  Svensk ordbok
 2. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 3. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 4. salafism

  salafism, benämning på en rörelse (eller flera) inom islam vars företrädare säger sig vilja återgå till islams grundläggande källor.
 5. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 6. implementering

  implementering, implementation, i databehandlingssammanhang konstruktion av ett översättningsprogram, en kompilator, som översätter från ett programspråk till ett maskinspråk.
 7. C

  C, programspråk för datorer, utvecklat av Dennis Ritchie ( 1941–2011) vid Bell Laboratories i USA.
 8. telekommunikation

  telekommunikation, sammanfattande term för kommunikation över stora avstånd som avser text, ljud, bild, data och liknande.

 9. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 10. API

  API, engelska Application Programming Interfacespecifikation av hur viss programvara kan användas av annan programvara.