1. implicit

  implicit , om en tanke som inte direkt utsägs men om vilken det kan visas att ett visst resonemang förutsätter dess riktighet.
 2. implicit minne

  implicit minne, minne som aktualiseras automatiskt utan att kräva någon medveten erinring, jämför explicit minne.
 3. implicit funktion

  implicit funktion, i matematiken en funktion som definieras indirekt genom en eller flera ekvationer som funktionsvärdena skall uppfylla.
 4. implicit

  implicit, underförstådd, icke utsagd.
 5. implicita kontrakt

  implicita kontrakt, åtaganden som inte är juridiskt bindande utan bygger på ömsesidigt förtroende mellan berörda parter.
 6. implicit

  implici´t adj., neutr. ~ ORDLED: im-plic-it
  Svensk ordbok
 7. implicit definition

  implicit definition, definition av ett uttryck genom angivande av innebörden av endast en hel kontext i vilken uttrycket ingår, jämför definition.
 8. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 9. explicit

  explicit , om en direkt uttalad ståndpunkt.
 10. tecken

  tecken, till vardags och ofta i filosofin en företeelse som ”står för” en annan (t.ex. en bokstav, ett språkljud); i lingvistik och semiotik däremot en enhet av uttryck och innehåll (ljudet och dess innebörd).