1. indoktrinera

  indoktrine´ra verb ~de ~t ORDLED: in-doktr-in-er-ar SUBST.: indoktrinerande, indoktrinering
  Svensk ordbok
 2. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 3. indoktrinering

  indoktrinering, vissa former för påverkan av människors tankar och känslor i religiöst, politiskt eller ideologiskt avseende.
 4. ortnamn

  ortnamn, toponym, namn på geografisk lokalitet i vid mening.
 5. Komsomol

  Komsomol (ryska), kortform för Vsesojuznyj Leninskij kommunistitjeskij sojuz molodjozji, VLKSM (’Allunionella leninist-kommunistiska ungdomsförbundet’), den kommunistiska ungdomsorganisationen i Sovjetunionen.
 6. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.